Disclaimer

NL

DISCLAIMER PRODUCTEN ONE2ID

ONE2ID behoudt zich het recht voor om productkenmerken aan te passen met als doel het product te verbeteren en aan te passen aan de marktvereisten. Alle beschrijvingen, prestatiegegevens en aanbevelingen voor het gebruik van de producten van ONE2ID dienen louter als richtlijn en zijn geen weergave van de specificatie of specificatiebereik van een typerende eigenschap van het product. Het verstrekken van dergelijke informatie is slechts bedoeld om u te helpen nadat u een keuze heeft gemaakt voor de toepassing. Het fungeert in geen geval als enige vorm van garantie van de kant van ONE2ID BV. Alle afnemers van de producten van ONE2ID zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de bruikbaarheid van het materiaal voor de toepassing waarvoor het wordt aangeschaft. Binnen ONE2ID heeft geen enkele distributeur, verkoper of vertegenwoordiger de bevoegdheid om garanties te geven of andere voorstellen te doen als toevoeging op of afwijkend van het bovenstaande.

Kijk voor een compleet overzicht van onze algemene voorwaarden op onze website: www.one2id.com/verkoopvoorwaarden/.

 

ENG

DISCLAIMER PRODUCTS ONE2ID

ONE2ID reserves the right to modify product characteristics with the aim of improving the product and adapting it to the requirements of the market. All of the descriptive information, the typical performance data, and recommendations for the use of ONE2ID’s products shall be used only as a guide and do not reflect the specification or specification range for any particular product characteristic. Providing such information serves merely as an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use, and shall in no event constitute a warranty of any kind by ONE2ID. All purchasers of ONE2ID’s products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is being purchased. No distributor, sales person or representative linked to ONE2ID is authorized to give any warranty, guarantee or make any representation in addition or contrary to the above.

Visit our website for a complete overview of our terms and conditions: https://www.one2id.com/en/terms-and-conditions/.